Glasnet Veghel 10 jaar

Glasnet Veghel bestaat dit jaar precies tien jaar. De directie, bestaande uit Jos van Asten, Maddy Goossens en Hans Griffioen, blikt terug op een succesvolle periode en kijkt vol ambitie naar de toekomst. “Glasnet is een groot avontuur geweest, maar staat nu als een huis”, aldus Jos.

Het primaire doel van Glasnet is gelegen in de aanleg en exploitatie van een bedrijfsmatig glasvezelnetwerk. Door in eigen beheer een open glasvezelnetwerk van, voor en door ondernemers aan te leggen en te exploiteren, kan een lage prijsstelling worden gehanteerd, kwaliteit en zeggenschap worden geborgd en kunnen ondernemers zelf invloed uitoefenen op de exploitatie ervan.

Hans geeft toe dat hij, voordat de officiële bv in 2007 werd opgericht, toch al zeker een jaar of vier bezig was met het onderzoeken naar mogelijkheden om een eigen glasvezelnetwerk voor de Veghelse en Erpse bedrijven te starten. Elke vergadering kwam het weer ter sprake. Veghel moest een eigen glasvezelvoorziening krijgen. “Het ging in de beginfase echt met vallen en opstaan. We waren er vroeg bij, want in Nederland kwamen dergelijke particulieren netwerken nog niet voor. Een eigen netwerk zou voor eigen rekening en eigen risico zijn. Toch vonden we nut en noodzaak zo groot dat we het risico durfde te nemen. Daarin zijn we pioniers geweest”, vindt Hans. Maddy vult aan: “Er ontstond een unieke situatie. Glasnet was toen noodzakelijk voor een succesvolle toekomst, maar je moet wel een sluitende businesscase hebben en een enthousiaste doelgroep.” Iets wat niet vanzelfsprekend was. “De grote bedrijven waren in het begin toch wat terughoudend. Enkele kleine ondernemers waren wel enthousiast. Uiteindelijk gingen er voldoende overstag en konden we beginnen met het realiseren van een eigen glasvezelnetwerk”, vertelt Jos.

‘Spannende nacht’
De politiek gooide nog bijna roet in het eten. “Tijdens een besloten bijeenkomst besloot de Raad om het netwerk mee te financieren middels een achtergestelde lening. Het was een spannende nacht. Ik vind dat de gemeente een goede keuze heeft gemaakt. Het is nu een verdienmodel voor ze geworden”, glimlacht Maddy. Hij vervolgt: “De politiek is altijd positief geweest. De onderlinge samenwerking is goed.” Tevens bleek het een trigger te zijn voor bedrijven om zich te vestigen in Veghel. “Het vestigingsklimaat is verbeterd door Glasnet”, zegt Jos.

Vertrouwen
Eigenlijk is Glasnet een geweldig groot avontuur dat al tien jaar loopt. “We doen het samen. Het is niet alleen ons project. Glasnet is gebaseerd op het vertrouwen van de deelnemende ondernemers. De lijntjes zijn kort en de samenwerking is goed”, stelt Jos.
Het zakelijke glasvezelnetwerk van Glasnet Veghel ligt op alle bedrijventerreinen in de voormalig gemeente Veghel (Molenakker in Erp en De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel) en bedrijventerrein Duin in de gemeente Schijndel. Op dit moment zijn er ruim 300 aansluitingen gerealiseerd, waarvan er 265 operationeel zijn. “Dat is maar iets minder dan op de bedrijventerreinen in Eindhoven en meer dan dubbel zoveel als op de bedrijventerreinen in Uden. De ondernemers in Veghel en Erp zijn er vol voor gegaan. Ze hebben ons vertrouwen gegeven en wij hebben dat niet beschaamd”, vindt Maddy. “We zijn begonnen als enthousiaste amateurs, die allemaal als vrijwilliger werkzaam waren voor Glasnet. Het vertrouwen van de ondernemers hier in de regio werkt motiverend. Daar zijn we Frans van Leiden overigens dank voor verschuldigd. Hij heeft het vuur uit zijn sloffen gelopen om mensen enthousiast te maken”, vertelt hij. Ook in Schijndel wilden ze, onder aanvoering van Berry van der Velden (Berco) en Peter van den Elzen (Bol Accountants), eigenlijk direct aansluiten. “We kozen ervoor om eerst Veghel en Erp operationeel te maken. Inmiddels hebben we Schijndel in onze armen gesloten. Sint-Oedenrode niet, want zij hebben een eigen netwerk”, legt Hans uit.

Winstoogmerk
De Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel is momenteel enig aandeelhouder van Glasnet Veghel B.V. Jos: “Er zit geen winstoogmerk achter. Al het geld wat binnenkomt wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het netwerk en de abonnementskosten worden er laag mee gehouden. We opereren kostendekkend en hierdoor kunnen we ook lage abonnementstarieven garanderen voor nu en in de toekomst.”
Het enige wat de klant hoeft te doen is een provider kiezen. “Zie het als een snelweg. Je hoeft alleen zelf de auto te kiezen”, legt Maddy uit. Voor vragen, calamiteiten of herstelwerkzaamheden kunnen bedrijven altijd bij Glasnet terecht.
Ondernemers ervaren overigens geen last van de aansluiting. Het is niet zo dat een bedrijf tijdelijk zonder internet of werkende telefoonverbinding zit. “Wij helpen bedrijven bij een probleemloze overstap”, garandeert Jos. Hans vult aan: “Als je overstapt dan stap je eigenlijk over van een fiets naar een auto. Een rijbewijs en garage krijg je erbij”, lacht hij.

Jubileumkorting
De financieel spannende tijden zijn er wel een beetje van af, geeft Jos toe. “Het gaat uitstekend. Glasnet is financieel gezond en we lossen eerder af dan nodig. Er komen geen vrachtwagens met geld binnen, maar we kunnen de kwaliteit, capaciteit en lage prijsstelling garanderen. Voor nieuwe aansluitingen hebben we ook nog een jubileumaanbieding: ondernemers die een nieuwe aansluiting wensen, en zich voor 1 april 2018 melden, kunnen deze met flinke korting laten realiseren. We bundelen de vraag en na 1 april gaan we deze gezamenlijk aanleggen. Het gaat hierbij om een flinke korting op de eenmalige aansluitkosten”, garandeert hij.

Ondernemerschap
Ook na tien jaar is de directie nog steeds enthousiast over Glasnet. Jos: “Snel internet is essentieel voor een florerend bedrijfsleven. Daarnaast wilden we van niemand afhankelijk zijn.” Maddy knikt. Volgens hem past deze instelling goed bij het Veghelse en Erpse bedrijfsleven. “Het zelf doen typeert het ondernemerschap hier. Pionieren en er samen voor gaan. Daarom is het gelukt. Ik ben daar trots op en als ik het goed heb de rest van de directie ook. Jos heeft daar een grote rol in gespeeld. Hij is er van ons drie het meest mee bezig”, besluit Maddy terwijl hij Hans en Jos toeknikt.

Meer info over Glasnet of de aanbieding.
Neem contact op met Jos van Asten via: info@glasnetveghel.nl / parkmanager@vitaalveghel.nl of via: 0413-354120 / 06-13447023.