Welkom op de website van Glasnet Veghel!

Glasnet Veghel B.V. is in 2007 opgericht op initiatief van de ondernemersverenigingen CVO, VMK en EBK die zich hebben verenigd in de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel. Het primaire doel van de B.V. is gelegen in de aanleg en exploitatie van een bedrijfsmatig glasvezelnetwerk. Door in eigen beheer een open glasvezelnetwerk voor en door ondernemers aan te leggen en te exploiteren, kan een lage prijsstelling worden gehanteerd en kunnen ondernemers zelf invloed uitoefenen op de exploitatie van het netwerk.

De Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel is momenteel enig aandeelhouder van Glasnet Veghel B.V., een B.V. zonder winstoogmerk die dus kostendekkend opereert en hierdoor ook lage abonnementstarieven kan garanderen voor nu en in de toekomst.

Het zakelijke glasvezelnetwerk van Glasnet Veghel B.V. ligt op alle bedrijventerreinen in de gemeente Veghel (Molenakker in Erp en De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel) en bedrijventerrein Duin e.o. in de gemeente Schijndel. Op dit moment zijn er ruim 300 aansluitingen gerealiseerd, waarvan ongeveer 90% operationeel is.

De ontwikkelingen op het gebied van glasvezel staan niet stil, evenals de activiteiten van Glasnet Veghel B.V. Bedrijven worden meer en meer afhankelijk van communicatie, internet, e- mail, etc. en de bedrijfsvoering is hier dan ook op afgestemd. Dit houdt ook in dat er continue aandacht is vanuit Glasnet Veghel B.V. om de bedrijfszekerheid zo optimaal mogelijk te borgen en het netwerk continue up-to date te houden. Daarnaast wordt de dienstverlening en het  aantal  dienstverleners  steeds  uitgebreider, hetgeen ook tot meer mogelijkheden en voordelen voor de abonnees van Glasnet Veghel B.V. leidt.

Glasnet Veghel B.V. biedt haar klanten een open netwerk. Dat betekent dat in principe alle dienstenleveranciers via ons netwerk diensten kunnen leveren aan de bedrijven die aangesloten zijn op het netwerk. Glasnet Veghel B.V. zorgt voor de realisatie van het glasvezelnetwerk, individuele bedrijfsaansluitingen, instandhouding en onderhoud van het netwerk (laag  1) en de belichting van het netwerk (laag  2). Klanten/abonnees dienen zelf contracten af te sluiten met dienstenleveranciers voor de levering van diensten zoals internet, telefonie, televisie, PIN, beveiliging, VPN, back-up, etc. (laag  3).