Bestellen

De kosten om op het glasnet aan te laten sluiten bestaan uit eenmalige kosten en maandelijkse kosten. De eenmalige kosten betreffen alle kosten om de aansluiting fysiek tot stand te brengen, zoals graafkosten, aanleg van buizenstelsel, kosten voor vergunningen en installatiekosten. Deze kosten zullen behoorlijk stijgen nadat het netwerk is aangelegd, het voordeel van het collectief valt dan immers weg omdat al werkzaamheden voor een individueel bedrijf uitgevoerd worden.

De maandelijkse kosten betreft zogenaamde ‘flat fee’, waarbij men niet, zoals vaak gebruikelijk, per tik betaald, maar een vast bedrag per maand per vestiging.

De realisatie van de kosten voor een bedrijfsaansluiting varieren per bedrijf. Een en ander is afhankelijk van diverse factoren, waaronder:

  • of uw bedrijf grenst aan het huidige trace van Glasnet Veghel B.V.;
  • de afstand van uw pand tot aan de weg;
  • de locatie waar het glasvezel inpandig dient te worden aangebracht;
  • etc…

De aansluitkosten voor een bedrijfsaansluiting worden dan ook voor ieder bedrijf specifiek bepaald op basis van een offerte.

De maandelijkse vastrechtkosten die u afdraagt aan Glasnet Veghel B.V. zijn gebaseerd op basis van o.a. de bandbreedte van de verbinding.

Naast de eenmalige aansluitkosten en de vaste maandelijkse lasten, dient u nog overeenkomsten af te sluiten met de dienstenleveranciers voor afname van de verschillende diensten, zoals internet, telefonie, PIN, fax, back up online, etc.

Bestelformulier

Indien u uw onderneming wilt laten aansluiten op het glasnet dient u het onderstaande bestelformulier te downloaden, in te vullen en ondertekend per post retour te sturen. Aan de hand van uw bestelformulier zullen we dan een contract opstellen en dit aan u toe sturen.

Adres

Glasnet Veghel B.V.
Pater van den Elsenlaan 31
5462 GG Veghel