Glasnet Veghel verlaagt tarieven

Eind 2008 -nu 14 jaar geleden- waren de eerste glasvezelaansluitingen van Glasnet Veghel operationeel. Sindsdien is het glasvezelnetwerk dat in eigendom is van het ondernemerscollectief uitgebreid. Het netwerk ligt nu op vrijwel alle bedrijventerreinen in Veghel, Schijndel en Erp. De prestaties zijn goed, de kwaliteit is uitstekend en het aantal aansluitingen is de afgelopen 14 jaar stabiel gegroeid.

Ontwikkelingen
Een jaar geleden is de operatorfunctie van ons netwerk overgegaan naar e-Quest. Samen met e-Quest is ook een directe verbinding tussen Glasnet Veghel en het gloednieuwe datacenter in Veghel tot stand gekomen. Op korte termijn zal door realisatie van de BrabantRing ook eenvoudiger, goedkoper en veiliger een directe en betrouwbare koppeling met panden buiten ons glasvezelnetwerk gemaakt kunnen worden. En door uitbreiding van de capaciteit van ons netwerk kunnen we ook de komende jaren alle klanten weer ruimschoots bedienen met de gewenste datasnelheden. 

Tariefverlaging
Vanaf de 1e opgeleverde aansluiting hebben we ons ingespannen voor de realisatie van een betrouwbaar, betaalbaar en concurrerend open glasvezelnetwerk met eigen zeggenschap. Dit is nog steeds ons uitgangspunt. De afgelopen jaren hebben we de tarieven al geleidelijk verlaagd en we zijn er trots op dat we ook richting 2023 -waar prijsstijgingen van 10% en hoger geen uitzondering zijn- kunnen aankondigen dat de tarieven van ons vastrecht opnieuw dalen. Voor de laagste bandbreedtes een prijsdaling van zelfs meer dan 15%! Deze koers willen we de komende jaren continueren. We gaan er dan ook vanuit volgend jaar rond deze tijd opnieuw een prijsdaling af te kunnen kondigen.