Werkzaamheden 29 juni

In verband met werkzaamheden aan de core-switch van de EFX vindt op donderdag 29 juni 2023 tussen 00.01 en 04.00 uur een onderbreking van de dienstverlening van 10-30 minuten plaats.
Het betreft de internet-/telefoondiensten van dienstenleveranciers/providers die tijdens het onderhoud onderbroken worden.   

Na afloop van de werkzaamheden kan het nodig zijn dat u uw eigen apparatuur en/of de apparatuur van uw dienstenleverancier dient te herstarten. Mochten u hierbij problemen ondervinden, neem dan contact op met uw dienstenleverancier.